zobacz listę gratisów jakie mamy do rozdania logowanierejestracja

Kulturaonline.pl - kulturalny rozkład jazdy

Zgłoś wydarzenie kulturalne Panel logowania dla instytucji kulturalnych

Zasady korzystania z portalu kulturaonline.pl

Wstęp:

Portal kulturaonline.pl zwany w dalszej części dokumentu Serwisem jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Kulturaonline.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 74/28.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Kulturaonline.pl Sp. z o.o. a osobami korzystającymi z Serwisu - użytkownikami.

Odpowiedzialność:

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych kulturą.

Informacje publikowane w serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i wg najlepszej wiedzy firmy Kulturaonline.pl Sp. z o.o. mogą być uznane za rzetelne. Przedstawione w serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów.

Prawa autorskie:

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. nr 24, pozycja 83 z późn. zm. )

Wykorzystywanie danych z serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Kulturaonline.pl Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Kulturaonline.pl Sp. z o.o..

Ochrona prywatności:

Kulturaonline.pl Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane na tej drodze mają dla firmy Kulturaonline.pl Sp. z o.o. charakter informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133 z dn. 29.10.1997, pozycja 833 ).

Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Kontakt i dane teleadresowe:

Kulturaonline.pl Sp. z o.o.

ul. Sudecka 74/28

53-129 Wrocław

Tel./Fax 071 792 80 29

Redakcja:

Tel./Fax 071 792 80 29

email: redakcja@kulturaonline.pl

Dział reklamy:

Tel./Fax 071 792 80 29

email: wyszukiwarka@kulturaonline.pl

Reklama