Konkurs fotograficzny Chińskie Impresje

wystawa

Z okazji 72. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, Ambasada ChRL w Polsce wraz z Instytutem Konfucjusza organizuje konkurs fotograficzny p”Chińskie Impresje”, którego zwieńczeniem będzie wystawa online zwycięskich prac.

Wystawa ma na celu pokazanie bardziej realistycznego, trójwymiarowego i wszechstronnego obrazu Chin, a także nadania nowego impulsu do promowania wymiany humanistycznej między Chinami a Polską. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy byli w Chinach i przywieźli stamtąd interesujące zdjęcia.

Organizator przewidział cztery kategorie

  • Chiny – Krajobraz: fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko ekologiczne, itp.
  • Chiny – Ludzie: fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne. Ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach.
  • Chiny – Opowieści: fotografie koncentrujące się na tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie humanistycznej, praktycznej współpracy, solidarności przeciwko epidemiom, China-Railway Express oraz budowie „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.
  • Chiny – Inspiracje: fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury, sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.

Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl, w temacie wpisując: Konkurs fotograficzny „Chińskie Impresje” – Imię i nazwisko zgłaszającego.

Przewidziano 5 pierwszych nagród, 10 drugich, 15 trzecich i 30 wyróżnień. Nagrody rzeczowe wartości ok. 800 zł, 400 zł, 200 zł, 100 zł oraz dyplomy za udział zostaną przyznane odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz osobom wyróżnionym.

Terminy składania prac mija 31 października 2021 r. Publikacja wyników nastąpi w drugiej połowie listopada.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl

Organizator konkursu: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Współorganizatorzy: Instytut Konfucjusza w Krakowie, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Mickiewicza), Instytut Konfucjusza w Opolu, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Wrocławski), Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Gdański), Instytut Konfucjusza (Politechnika Warszawska).

Dodaj komentarz