Kulturaonline.pl - kulturalny rozkład jazdy

Zgłoś wydarzenie kulturalne Panel logowania dla instytucji kulturalnych
KulturaOnline.plWydarzeniaMielec › Pałac Oborskich. Muzeum Regionalne SCK
Wkrótce
 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Judaika

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Zbiór zawiera stosunkowo niedużą liczbę eksponatów. Zgromadzone są w nim przedmioty pochodzenia żydowskiego, w zdecydowanej większości związane z religią żydowską. Wśród nich należy wymienić rodał – pergaminowy zwój Tory, okazałą menorę (siedmioramienny świecznik), lampki chanukowe, balsaminkę i…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Harceriana

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Stanowią sporą grupę eksponatów, sukcesywnie powiększaną. Tworzą ją m.in. krzyże (w tym unikatowy krzyż konspiracyjny, produkowany podczas okupacji we Flugzeugwerk Mielec), liczne fotografie zgromadzone w dziale Fotografii, i przedwojenny, z lat 30. XX w., mundurek harcerski. Uzupełnieniem jest…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Militaria

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Zbiór ten nie jest zbyt liczny. Tworzą go egzemplarze broni białej i palnej, mundury i oporządzenie wojskowe. „Perełką” jest wspaniała karabela turecka z przełomu XVII i XVIII w., będąca niegdyś własnością hr. Romera z Borowej, przekazana w darze do zbiorów muzealnych przez mieleckiego fotografa…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Numizmaty

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Grupa zawiera dość dużą liczbę eksponatów. W jej skład wchodzą głównie monety będące w obiegu w okresie zaborów, przedwojennym i powojennym. Sporą ilość stanowią kopie monet z czasów Polski książęcej i królewskiej. Dopełnieniem całości są bony będące w powszechnym obiegu w okresie PRL oraz…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Odznaczenia

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Zbiór składa się ze sporej ilości odznaczeń wojskowych i cywilnych, głównie polskich. Na uwagę zasługuje niezwykle cenna kolekcja odznak wojskowych z okresu I wojny światowej. Stanowi uzupełnienie eksponatów zgromadzonych w zbiorze militariów.więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Szkolnictwo

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Grupę tworzy duża ilość eksponatów. W jej skład wchodzą m.in. pióra, stalówki i ołówki, tabliczki szkolne oraz zeszyty, np. do kaligrafii, prowadzone przez mielczan. Uzupełnieniem są przedmioty zgromadzone w Dziale Archiwum Historycznego – dzienniki i legitymacje szkolne, mianowania nauczycielskie,…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Archiwum Historyczne

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Dział Archiwum Historycznego gromadzi wszelkiego rodzaju dokumenty związane z historią Mielca i regionu. Najstarszą część tworzą dokumenty jeszcze z okresu staropolskiego. „Perełkami” są tutaj dwie księgi wójtowsko-radzieckie miasta Rzochowa (XVII w. – początek XIX w.) oraz trzy dokumenty –…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Sztuka

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Sztuka reprezentowana jest dość dużą grupą eksponatów, liczącą nieco ponad tysiąca pozycji. W zbiorze znajduje się kilka prawdziwych „perełek”, m.in. obrazy Vlastimila Hoffmana, Wojciecha Kossaka i Konstantego Niemczykiewicza oraz akwarela Abby Fenichela. Muzeum stara się gromadzić sztukę…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Etnografia

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Eksponaty etnograficzne stanowią dość pokaźny dział Muzeum. Liczy on około czterystu przedmiotów dotyczących szeroko pojmowanej kultury ludowej regionu mieleckiego. Na uwagę zasługują tu prace dłuta takich rzeźbiarzy, jak: Stanisław Czarnecki, Jan Padykuła, Wojciech Socha i Stanisław Szęszoł. Zbiór…więcej ...

 • Muzeum / Wystawa / Wystawa

  Archeologia

  od 2015-01-01 do 2015-03-29, od 2015-03-30 do 2015-10-25, od 2015-10-26 do 2016-03-27, od 2016-03-28 do 2016-10-30, od 2016-10-31 do 2016-12-31

  Zbiory archeologiczne Muzeum stanowią symboliczną liczbę wśród wszystkich eksponatów. Związane jest to z tym, iż brakuje w regionie systematycznych badań wykopaliskowych, co jest najważniejszym postulatem badawczym dnia dzisiejszego. Na zasób działu składają się m.in.: naczynia ceramiczne,…więcej ...

Pałac Oborskich. Muzeum Regionalne SCK

Adres39-300 Mielec, Legionów 73
KontaktEmail   muzeum.mielec@wp.pl
Telefon   (0-17) 586 42 32
Strona www   www.kultura.mielec.pl
Bieżące wydarzenia»
Komentarze
  Etnografia

  Eksponaty etnograficzne stanowią dość pokaźny dział Muzeum. Liczy on około czterystu przedmiotów dotyczących szeroko pojmowanej kultury ludowej regionu mieleckiego. Na uwagę zasługują tu prace dłuta takich rzeźbiarzy, jak: Stanisław Czarnecki, Jan Padykuła, Wojciech Socha i Stanisław Szęszoł. Zbiór… więcej ...